Kedves Szülők, Kedves Gyermekek!

Zeneovis foglalkozásokat hirdetünk a Pápai Bartók Béla Zeneiskolában.

Szeretettel várjuk azokat az 5-6 éves gyerekeket, akik kedvet éreznek az énekhez, játékhoz, szívesen hallgatnak zenét, barátkozni szeretnének a hangszerekkel, esetleg később szeretnének zeneiskolába járni.

A zeneovi célja: játékos formában megszerettetni a gyerekekkel a zenét.

A foglalkozásokon népi játékokkal, énekekkel, versekkel, mondókákkal ismerkedünk meg. Ritmus- és más hangszerek segítségével fedezzük fel az egyenletes lüktetést, a dalok, versek ritmusát, megfigyeljük a hang tulajdonságait: a hangmagasságot, hangszínt, hangerősséget.

A foglalkozások alkalmával a gyermekek zenei képességeit (ritmusérzék, zenei hallás, éneklési készség, zenei kreativitás, zenei formaérzék, zenehallgatási készség stb.) fejlesztjük az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos formában a Kodály-módszer alapelveit követve, a Kovács-módszer (zenei munkaképesség gondozás) segítségével.

A zeneovis foglalkozás megfelelő létszámú jelenkező esetén indítható (legalább 6, legfeljebb 12 gyermek) és állandó résztvevőkkel zajlik.

A foglalkozások ideje: péntekenként 17:00- 17:30-ig októbertől május végéig.

Az I. félév tervezett időpontjai:

  • október: 5., 12., 19.
  • november: 9., 16., 23., 30.
  • december: 7., 14.
  • január: 11., 18., 25.

Helyszín: Pápai Bartók Béla Zeneiskola Korona u 27.  104. terem.

Részvételi díj: 10.000 Ft/ félév, melyet a 2. alkalommal kell befizetni. Az első foglalkozás nyílt, melyre szeretettel várjuk a szülőket is.

Jelentkezni lehet Nagy Tiborné Kati néninél személyesen vagy telefonon: (06) 30/501-5452, október 01-ig.