bartok [kukac] papaitk [pont] hu
8500 Pápa, Korona utca 27.
+36 89 313-116

XII. Országos zongora négykezes és kétzongorás verseny területi válogató (Pápa)

Országos verseny

A verseny időpontja: 2021. április 9-11.
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039551
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
Telefon/fax: 06-35/301-428
E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu
Honlap: www.rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu

Korcsoportokba sorolás:
Az alapfokú művészeti iskolai évfolyamok szerint történik. A korcsoportonként meghatározottaktól eltérő osztályú versenyzőpárok esetén a magasabb osztály alapján kell korcsoportba sorolni a versenyzőket.

NÉGYKEZES ELŐADÁSOK

KÉTZONGORÁS ELŐADÁSOK

VIII. korcsoport: évfolyami megkötés nélkül.
Különösen a továbbképzős növendékek esetén ajánlott a tanár-diák előadó páros!
Hat és nyolckezes művekkel nem lehet jelentkezni.

A nevezés feltétele

Egy növendék csak két páros tagjaként nevezhető.
A verseny követelményei:

 • I-VI. korcsoportban két különböző stílusú mű vagy mű részlet (tétel), melyből az egyik korcsoportonként kötött, a másik ettől eltérő stílusban szabadon választható.
 • VII-VIII. korcsoport egy vagy több szabadon választható mű.

A megadott műsoridő túllépése nélkül az elhangzó művek, tételek száma lehet kettőnél több.
Eredetileg két kézre komponált mű négykezes átiratával, valamint versenyművek kétzongorás változatával nem lehet nevezni.
A program a maximális műsoridőt nem lépheti túl!
A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

A verseny anyaga:
Kötelező és szabadon választott művek

 • I-II. korcsoport:
  Kötelező egy XX. vagy XXI. századi mű.
  Egy szabadon választott mű.
  Műsoridő maximum 5 perc.
 • III-IV. korcsoport:
  Kötelező egy klasszikus szerző műve.
  Egy szabadon választott mű.
  Műsoridő maximum 6 perc.
 • V-VI. korcsoport:
  Kötelező egy romantikus vagy impresszionista szerző műve.
  Egy szabadon választott mű.
  Műsoridő maximum 8 perc.
 • VII. korcsoport:
  Nincs stílus megkötés.
  Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek!
  Műsoridő maximum 8 perc.
 • VIII. korcsoport:
  Nincs stílus megkötés.
  Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek!
  Műsoridő maximum 8 perc.

TERÜLETI VÁLOGATÓ

Nevezési határidő:

2021. január 18.

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az itt található – nevezési lap használata kötelező!

A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával együtt a következő címre kérjük küldeni:

Pápai Bartók Béla AMI
8500 Pápa, Korona utca 27.

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező és szabadon választott művei.

Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni.

A területi válogató a személyes megjelenés helyett digitális formában kerül megrendezésre!

A nevező iskolák a versenyzőik produkcióját videóra rögzítik, majd mp4 formátumban (a 10 perces vagy rövidebb videók maximális fájlmérete 650 MB, a legfeljebb 30 perces videók maximális fájlmérete 1,8 GB lehet), vágatlan videóanyagként egy – szükség esetén több – adathordozóra (pendrájv, esetleg DVD) felmásolják.

Egy versenyző/csoport műsorát egy, vágatlan fájlba kell rögzíteni.

A fájl elnevezése: versenyző neve_korcsoportja (Példa Pál_3kcs.).

A felvételen ne lehessen beazonosítani a nevező intézményt (ne szerepeljen a videón semmilyen intézményre utaló felirat illetve a felkészítő tanár).

A versenyzőknek a verseny anyagát, az eljátszandó műveket egy, vágatlan felvételen belül, egymás után kell előadniuk, a versennyel, színpadi szituációval azonos módon.

A könnyebb azonosíthatóság érdekében formai követelmény, hogy minden versenyző a produkciója bemutatása előtt mondja el a nevét, korcsoportját és a bemutatásra kerülő mű/művek címét. (Az iskola és a felkészítő tanár neve nem hangozhat el.)

A versenyzők a produkcióikat az alkalomhoz illő öltözetben mutassák be.

A videofelvétel középpontjában a versenyző legyen, zenei verseny esetében fókuszálva az arcra, a kezekre és a hangszerre. Együttes esetén a total beállítást alkalmazzák.

A videofelvétel készítése során ügyelni kell a megfelelő megvilágításra és az akusztikai körülményekre is.

A versenyanyaggal együtt meg kell küldeni minden versenyző eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát.

A csomagban (borítékban) az adathordozó mellé el kell helyezni egy „leltárt”, amely tartalmazza:

 • mely területi válogatóhoz tartoznak a versenyzők,
 • a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe),
 • az adathordozón szereplő produkciók azonosítására alkalmas felsorolást (fájl neve, versenyző neve, bemutatott mű címe, időtartama).
 • A produkciókat tartalmazó adathordozót

Tértivevényes küldeményként az adott területi válogatót rendező intézménynek kell küldeni.

A területi válogatóra a beküldendő anyagok postára adásának legvégső időpontja:

2021. március 3.

A versenybizottság csak az igazoltan határidőben feladott felvételeket értékeli.

A területi zsűrik az így beérkezett produkciókat – a területi válogatóknak megfelelő csoportosításban – a versenykiírásnak megfelelően értékelik, és ezen értékelések alapján alakul ki a döntő mezőnye.