Térítési- és tandíjak a 2019/2020. tanévre

Fizetendő összeg / félév

Tanulmányi átlag Térítési díj (hangszeres) Térítési díj (előképző) Térítési díj (18-22 év között) Tandíj (22 éves kortól) Tandíj (300 perc felett és 2. főtanszak)
4,5-5,0 8 000 Ft 3 800 Ft 24 000 Ft 32 000 Ft 24 000 Ft
4-4,4,0 11 200 Ft 4 000 Ft 27 200 Ft 40 100 Ft 32 000 Ft
3,5-3,9 14 400 Ft 4 300 Ft 30 400 Ft 48 100 Ft 40 100 Ft
3,0-3,4 17 600 Ft 4 600 Ft 32 000 Ft 56 100 Ft 48 100 Ft
2,0-2,9 24 000 Ft 4 800 Ft 48 100 Ft 64 100 Ft 56 100 Ft
1,0-1,9 32 000 Ft 5 100 Ft 64 100 Ft 80 100 Ft 64 100 Ft

A korhatárváltások szeptember 1-ig vehetők figyelembe.

A zeneiskola hangszeres előképző és 1. osztályába beiratkozó tanuló az I. félévben, az életkor és jogviszonyalapján meghatározott legalacsonyabb díjtételnek megfelelő térítési díjat fizeti.

Több alapfokú művészeti iskolával létesített tanulói jogviszony esetén a tanulónak, illetve a törvényes képviselőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban, melyik tanszakon vesz részt térítési díjfizetési kötelezettség mellett a képzésben. Több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján felüli tanszak(ok) esetén
tandíjat fizet.

Szociális kedvezmény

Szociális kedvezmény az alábbiak alapján vehető igénybe (3/2015. (VIII. 28.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata kiadásáról):

6. § (1) A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2017-ben: 28 500 Ft):

  1. 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 4., illetve a 5. §-ban meghatározott díj l0%-a,
  2. 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 20%-a,
  3. 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 30%-a,
  4. 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 40%-a,
  5. 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 50%-a,
  6. 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 60%-a,
  7. 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 70%-a,
  8. 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 80%-a,
  9. 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 90%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani.

Térítési díj mentesség: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16 § (3) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. A térítési díjmentességhez szükséges a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozat, szükséges továbbá a HH vagy HHH állapotról szóló határozat, vagy a BNO kódos államkincstári vagy orvosi igazolás másolata.

A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.