Térítési díjak

Térítési- és tandíjak a 2017/2018. tanévre

A szakmai feladatra-tanévkezdéskor számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának összege: 292.159Ft

Fizetendő összeg / félév

Tanulmányi átlag I. II. III. IV. V.
4,5-5  6.100 Ft  7.300 Ft
 21.900 Ft  21.900 Ft  29.200 Ft
4,0-4,4  6.500 Ft  8.800 Ft
 24.800 Ft  29.200 Ft  36.500 Ft
3,5-3,9  6.900 Ft  11.700 Ft
 27.800 Ft  36.500 Ft  43.800 Ft
3,0-3,4  7.300 Ft  14.600 Ft
 29.200 Ft  43.800 Ft  51.200 Ft
2,0-2,9  7.700 Ft  21.900 Ft
 43.800 Ft  51.200 Ft  58.500 Ft
Elégtelen tanulmányi eredmény  8.100 Ft  29.200 Ft
 58.500 Ft  58.500 Ft  73.000 Ft

I. csoport:

 • Szolfézs előképző (díjalap 81.060Ft).
 • Új EK (csak csoportos képzés, heti 2×45 percre beiratkozó 15%)

II. csoport: 6-18 éves korig

III. csoport: 18-22 év között, ha nappali rendszerű oktatásban vesz részt

IV. csoport:

 • 300 perc/hét fölött 18 év alatt
 • 2. főtanszak

V. csoport:

 • Az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése esetén
 • Ha nem áll tanulói jogviszonyban nappali rendszerű oktatásban
 • 22 év felett

A korhatárváltások szeptember 1-ig vehetők figyelembe.

A zeneiskola hangszeres előképző és 1. osztályába beiratkozó tanuló az I. félévben, az életkor és jogviszonyalapján meghatározott legalacsonyabb díjtételnek megfelelő térítési díjat fizeti.

Több alapfokú művészeti iskolával létesített tanulói jogviszony esetén a tanulónak, illetve a törvényes képviselőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban, melyik tanszakon vesz részt térítési díjfizetési kötelezettség mellett a képzésben. Több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján felüli tanszak(ok) esetén
tandíjat fizet.

Szociális kedvezmény

Szociális kedvezmény az alábbiak alapján vehető igénybe (3/2015. (VIII. 28.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata kiadásáról):

6. § (1) A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2017-ben: 28 500 Ft):

 1. 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 4., illetve a 5. §-ban meghatározott díj l0%-a,
 2. 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 20%-a,
 3. 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 30%-a,
 4. 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 40%-a,
 5. 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 50%-a,
 6. 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 60%-a,
 7. 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 70%-a,
 8. 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 80%-a,
 9. 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 90%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani.

Térítési díj mentesség: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16 § (3) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. A térítési díjmentességhez szükséges a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozat, szükséges továbbá a HH vagy HHH állapotról szóló határozat, vagy a BNO kódos államkincstári vagy orvosi igazolás másolata.

A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.