TANÁROK:

Bunda Valéria, Buváry Zsuzsanna, Hetyeiné Lugosi Johanna és Molnárné Nagy Gabriella