Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe.

Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, hat tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.

Tandíjat fizet az a növendék, aki nem rendelkezik nappali tanulói jogviszonnyal, aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is.

A térítési díjakat félévenként egy összegben kell megfizetni, ennek határideje a beiratkozás, illetve a pótbeírás napja, de legkésőbb a tárgyév első félévének október 15. napja illetve a tárgyév második félévének február 15. napja.

A térítési díj meg nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak a térítési díját nem áll módunkban visszafizetni.

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

A befizetések az előre közzétett időpontban BANKI ÁTUTALÁSSAL történnek.

A 2020/21-es tanév térítési és tandíj (egy félévre eső) összege

Tanulmányi átlagTérítési díj (hangszeres)Térítési díj (előképző)Térítési díj (18-22 év között)Tandíj (22 éves kortól)Tandíj (300 perc felett és 2. főtanszak)
4,5-5,08.200 Ft3.800 Ft24.600 Ft32.700 Ft24.600 Ft
4-4,4,011.500 Ft4.000 Ft27.800 Ft40.900 Ft32.700 Ft
3,5-3,914.700 Ft4.300 Ft31.100 Ft49.100 Ft40.900 Ft
3,0-3,418.000 Ft4.600 Ft32.700 Ft57.300 Ft49.100 Ft
2,0-2,924.600 Ft4.800 Ft49.100 Ft65.500 Ft57.300 Ft
1,0-1,932.700 Ft5.100 Ft65.500 Ft81.900 Ft65.500 Ft