bartok [kukac] papaitk [pont] hu
8500 Pápa, Korona utca 27.
+36 89 313-116

Tandíj és Térítési díj

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe.

Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, hat tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.

Tandíjat fizet az a növendék, aki már nem tanköteles és nem rendelkezik nappali tanulói jogviszonnyal, vagy aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe intézményünkben.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is.

A térítési díjakat félévenként egy összegben kell megfizetni, ennek határideje a beiratkozás, illetve a pótbeírás napja, de legkésőbb a tárgyév első félévének október 15. napja illetve a tárgyév második félévének március 15. napja.

A térítési díj meg nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak a térítési díját nem áll módunkban visszafizetni.

A befizetések az előre közzétett időpontban BANKI ÁTUTALÁSSAL történnek.

TÉRÍTÉSI DÍJ MENTESSÉG

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

Díjmentességi kérelmet minden év szeptember 20-ig kell leadni az iskola titkárságán. A kérelem az alábbi oldalon tölthető le: http://bartokzi-papa.hu/nyomtatvanyok/

A díjmentesség iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtást követő 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jegyzői határozatot a hátrányos helyzetről.

TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNY

Szociális helyzetre tekintettel térítési , illetve tandíjkedvezmény kérhető. Ha a tanuló háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj

  • 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a meghatározott díj 10 %-a
  • 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 20 %-a
  • 140%-át meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 30 %-a
  • 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 40 %-a
  • 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 50 %-a
  • 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 60 %-a
  • 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 70 %-a
  • 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 80 %-a
  • 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 90 %-a

Díjkedvezmény iránti kérelmet minden év szeptember 20-ig kell leadni az iskola titkárságán. A kérelem az alábbi oldalon tölthető le: http://bartokzi-papa.hu/nyomtatvanyok/

A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtást követő 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.

A 2020/21-es tanév térítési és tandíj
(egy félévre eső) összege

Tanulmányi átlag Térítési díj (hangszeres) Térítési díj (előképző) Térítési díj (18-22 év között) Tandíj (22 éves kortól, vagy 16 év felett, ha nem áll oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban, vagy ha más alapfokú művészeti intézményben térítési díjat fizet) Tandíj (300 perc vagy 6 foglalkozás felett az iskolánkban)
4,5-5,0 8.200 Ft 3.800 Ft 24.600 Ft 32.700 Ft 24.600 Ft
4-4,4,0 11.500 Ft 4.000 Ft 27.800 Ft 40.900 Ft 32.700 Ft
3,5-3,9 14.700 Ft 4.300 Ft 31.100 Ft 49.100 Ft 40.900 Ft
3,0-3,4 18.000 Ft 4.600 Ft 32.700 Ft 57.300 Ft 49.100 Ft
2,0-2,9 24.600 Ft 4.800 Ft 49.100 Ft 65.500 Ft 57.300 Ft
1,0-1,9 32.700 Ft 5.100 Ft 65.500 Ft 81.900 Ft 65.500 Ft