bartok [kukac] papaitk [pont] hu
8500 Pápa, Korona utca 27.
+36 89 313-116

Tandíj és Térítési díj

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe.

Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, hat tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.

Tandíjat fizet az a növendék, aki már nem tanköteles és nem rendelkezik nappali tanulói jogviszonnyal, vagy aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe intézményünkben.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is.

A térítési díjakat félévenként egy összegben kell megfizetni, ennek határideje a beiratkozás, illetve a pótbeírás napja, de legkésőbb a tárgyév első félévének október 15. napja illetve a tárgyév második félévének március 15. napja.

A térítési díj meg nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak a térítési díját nem áll módunkban visszafizetni.

A befizetések az előre közzétett időpontban BANKI ÁTUTALÁSSAL történnek.

TÉRÍTÉSI DÍJ MENTESSÉG

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

Díjmentességi kérelmet minden év szeptember 20-ig kell leadni az iskola titkárságán. A kérelem az alábbi oldalon tölthető le: http://bartokzi-papa.hu/nyomtatvanyok/

A díjmentesség iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtást követő 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jegyzői határozatot a hátrányos helyzetről.

TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNY

Szociális helyzetre tekintettel térítési , illetve tandíjkedvezmény kérhető. Ha a tanuló háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj

  • 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a meghatározott díj 10 %-a
  • 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 20 %-a
  • 140%-át meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 30 %-a
  • 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 40 %-a
  • 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 50 %-a
  • 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 60 %-a
  • 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 70 %-a
  • 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 80 %-a
  • 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 90 %-a

Díjkedvezmény iránti kérelmet minden év szeptember 20-ig kell leadni az iskola titkárságán. A kérelem az alábbi oldalon tölthető le: http://bartokzi-papa.hu/nyomtatvanyok/

A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtást követő 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.

A 2021/22-es tanév térítési és tandíj
(egy félévre eső) összege

  TÉRÍTÉSI DÍJ TANDÍJ
Tanulmányi átlag I. II. III. IV. V. VI. VII.
4,5-5,0 8 500 Ft 5 600 Ft 12 900 Ft 25 600 Ft 25 600 Ft 25 600 Ft 34 100 Ft
4,0-4,4 11 900 Ft 6 000 Ft 13 800 Ft 29 000 Ft 34 100 Ft 34 100 Ft 42 600 Ft
3,5-3,9 15 300 Ft 6 300 Ft 14 600 Ft 32 400 Ft 42 600 Ft 42 600 Ft 51 100 Ft
3,0-3,4 18 800 Ft 6 700 Ft 15 500 Ft 34 100 Ft 51 100 Ft 51 100 Ft 59 700 Ft
2,0-2,9 25 600 Ft 7 100 Ft 16 400 Ft 51 100 Ft 59 700 Ft 59 700 Ft 68 200 Ft
1,0-1,9 34 100 Ft 7 500 Ft 17 200 Ft 68 200 Ft 68 200 Ft 68 200 Ft 85 200 Ft
               
I. Zeneművészeti ágon 18 év alatt, legfeljebb 6 foglalkozás  
II. Szolfézs előképző (hangszer nélkül)  
III. Báb- és színművészet ágon 18 éves korig  
IV. 18-22 éves kor között, amennyiben nappali rendszerű oktatásban vesz részt, legfeljebb 6 foglalkozás  
V. Vendégtanulók részére (QSI)  
VI. Amennyiben a tanórák száma a hatot meghaladja, vagy másik művészeti iskolában fizeti a térítési díjat, 18 éves korig  
VII. 22 éves kortól, vagy az “VI” kategória 18 év felett