Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe.

Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.

Tandíjat fizet az a növendék, aki nem rendelkezik nappali tanulói jogviszonnyal, aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is.

A térítési díjakat félévenként egy összegben kell megfizetni, ennek határideje a beiratkozás, illetve a pótbeírás napja, de legkésőbb a tárgyév első félévének október 15. napja illetve a tárgyév második félévének február 15. napja.

A térítési díj meg nem fizetése a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak a térítési díját nem áll módunkban visszafizetni.

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

A befizetések az előre közzétett időpontban az iskolatitkárságon történnek.

Tanulmányi átlagTérítési díj (hangszeres)Térítési díj (előképző)Térítési díj (18-22 év között)Tandíj (22 éves kortól)Tandíj (300 perc felett és 2. főtanszak)
4,5-5,08 000 Ft3 800 Ft24 000 Ft32 000 Ft24 000 Ft
4-4,4,011 200 Ft4 000 Ft27 200 Ft40 100 Ft32 000 Ft
3,5-3,914 400 Ft4 300 Ft30 400 Ft48 100 Ft40 100 Ft
3,0-3,417 600 Ft4 600 Ft32 000 Ft56 100 Ft48 100 Ft
2,0-2,924 000 Ft4 800 Ft48 100 Ft64 100 Ft56 100 Ft
1,0-1,932 000 Ft5 100 Ft64 100 Ft80 100 Ft64 100 Ft