Tá-ti-ka zeneovi a 2017/2018-as tanévben!

Tá-ti-ka zeneovi a 2017/2018-as tanévben!

Kedves Szülők, Kedves Gyermekek!

Zeneovis foglalkozásokat hirdetünk a Pápai Bartók Béla Zeneiskolában.

Szeretettel várjuk azokat az 5-6 éves gyerekeket, akik kedvet éreznek az énekhez, játékhoz, szívesen hallgatnak zenét, barátkozni szeretnének a hangszerekkel, esetleg később szeretnének zeneiskolába járni.

A zeneovi célja: játékos formában megszerettetni a gyerekekkel a zenét.

A foglalkozásokon népi játékokkal, énekekkel, versekkel, mondókákkal ismerkedünk meg. Ritmus- és más hangszerek segítségével fedezzük fel az egyenletes lüktetést, a dalok, versek ritmusát, megfigyeljük a hang tulajdonságait: a hangmagasságot, hangszínt, hangerősséget.

A foglalkozások alkalmával a gyermekek zenei képességeit (ritmusérzék, zenei hallás, éneklési készség, zenei kreativitás, zenei formaérzék, zenehallgatási készség stb.) fejlesztjük az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos formában a Kodály-módszer alapelveit követve, a Kovács-módszer (zenei munkaképesség gondozás) segítségével.

A zeneovis foglalkozás megfelelő létszámú jelentkező esetén indítható (legalább 6, legfeljebb 12 gyermek) és állandó résztvevőkkel zajlik.

A foglalkozások időpontja:

keddenként 16:45- 17:15-ig októbertől május végéig.

Helyszín:

Pápai Bartók Béla Zeneiskola Korona u 27.  104. terem

Részvételi díj:

10.000 Ft/ félév.

(Ez legalább 12 alkalmat jelent októbertől január végéig.)

 A részvételi díjat az első foglalkozáson előre kell befizetni.

Jelentkezni lehet Nagy Tiborné Kati néninél személyesen vagy telefonon: 06-30/501-5452 október 06-ig.

Az első foglalkozás időpontja:

2017. október 10. kedd 16:45-17:15