A zenetanulás a muzsikálás örömén túl fejleszti a memóriát, a koncentrálást, a logikus gondolkodást, a kapcsolatteremtési és együttműködési képesség kialakulását. Szellemi és fizikai állóképességet, önbizalmat adhat. Megtanít a fegyelmezett, kitartó, rendszeres munkára. Segíti az önmegvalósítást, gazdagítja az érzelmeket, bővíti az általános műveltséget.

Iskolánk működése

A Bartók Béla Zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény. Növendékeink délutáni oktatás keretében egyéni hangszeres és a hangszertanulást segítő, azt kiegészítő csoportos elméleti képzést kapnak. Emellett csatlakozhatnak a különböző együttesek munkájához. Iskolánkban a 6. életévüket betöltött gyermekektől az érettségiző fiatalokig minden korosztály megtalálható. Magyarországon a zeneiskolákban a zeneoktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. Az átlagos képességű gyerekek „A” tagozaton a kiemelkedő képességű gyerekek pedig „B” tagozaton tanulnak.

A zeneiskola szolgáltatásai térítési- és tandíj ellenében vehető igénybe. Minden zeneiskolába járótól hangszerkölcsönzési díjat kérünk.

Előképző

A zenetanulás első szakasza – a zenei képességek fejlesztése- az előképzős csoportokban történik. Minden tanévben április végén, május elején lehet jelentkezni a következő tanév Előképzős csoportjaiba. Az előképzős csoportokban folyó munka megalapozza a későbbi eredményes hangszertanulást, azt megelőzően feltétlen javasolt. A hangszerválasztásnál is előnyt élveznek, akik az előképző évfolyamokat elvégezték. A foglalkozások 45 percesek, melyeket a gyermekek óvodai, ill. iskolai elfoglaltsága után iskolánk jól felszerelt szolfézs termeiben tartunk hetente két alkalommal.

Hangszertanulás

Alapfok

A hangszertanulást általában nyolc éves kor körül érdemes elkezdeni. Szaktanáraink hozzáértő javaslataikkal segítik a hangszerválasztást, figyelembe véve a jelentkezők adottságait (hallás, ritmusérzék, alkati rátermettség), felmérik, hogy a kisgyermek milyen hangszeren bontakoztathatná ki leginkább zenei tehetségét. Nyolc éves kor után a legtöbb hangszeren biztonsággal el lehet kezdeni tanulmányokat. Ezt segíti az is, hogy néhány hangszerfajta (pl.: hegedű, gordonka, kürt) „kicsinyített” méretben is létezik. Iskolánkban a legtöbb hangszer kölcsönözhető. A zongoratanuláshoz viszont elengedhetetlen a saját hangszer, zongora vagy pianínó – lehetőség szerint nem elektronikus, digitális hanem akusztikus.

A hangszeres órák „A” tagozaton 30 percesek, egyéni foglalkozások, ahol a hangszeres tanár a növendék képességei szerint, neki megfelelő tempóban, saját egyéniségéhez igazodva segíti a minél hatékonyabb fejlődést. Tantermeink otthonosak, barátságosak jól felszereltek. Mindegyik rendelkezik zongorával vagy pianínóval, felvételre és lejátszásra alkalmas hanghordozó eszközzel. A zongorakíséretes darabok teljes megszólaltatásához rendelkezésre áll a zongorakísérő (korrepetitor), aki megbeszélt időpontban fogadja a tanulókat. Az eredményes munka elengedhetetlen feltétele az otthoni gyakorlás, az órán bemutatott, kipróbált elemek begyakorlása, készség szintre emelése, megtanulása.

„B” tagozat

A második zeneiskolai osztály után „B” tagozaton, magasabb óraszámban, heti kétszer 45 percben tanulhatnak a legtehetségesebb illetve a zenei pálya választását fontolgató növendékek. Ők nagyobb elvárással, gyorsabb, színvonalasabb munkával folytatják tanulmányaikat, valamint heti 30 percben zongorát is tanulhatnak

Kötelező tárgyak

A hangszertanulást az első négy évben heti kétszer 45 percben a kötelező szolfézs tárgy egészíti ki. A szolfézstanulás segíti a zenei írás- és olvasási készségek, a zenei hallás és memória fejlődését. Továbbá lehetőséget nyújt egyéb, hangszeres órán kívüli élményekhez, az együtt éneklés öröméhez, a zenei műveltség megszerzéséhez. Segít jártasságot szerezni, eligazodni a zenei szakkifejezésekben, megtalálni a zeneelmélet összefüggéseit.

Tanulóink a négy éves szolfézs alapképzés mellett illetve után többféle kötelező tárgy közül választhatnak:

  • szolfézs, ami tovább is folytatható a 6. év végéig
  • zeneirodalom
  • zenekar (fúvós, vonós, ütős)kamarazene
  • kamarazene

Zenekarok

Az egyéni hangszeres órán megszerzett tudás, akár két-három év tanulás után kamatoztatható a különböző együttesek munkájában. Az együtt muzsikálás a legnagyobb élmény, a zenetanulás egyik legfontosabb célja. Zenekaraink évente többször bemutatják munkájuk eredményét iskolai hangversenyeken, esetleg városi rendezvényeken. Ezek az együttesek utánpótlást nevelhetnek, alapot adhatnak ahhoz, hogy a városban működő fúvós és kamarazenekar tagjai lehessenek a nálunk tanuló idősebb, tehetségesebb növendékek.

Hangversenyek

A zenetanuláshoz már a kezdetektől hozzátartozik a nyilvánosság előtti szereplés. Ez célt ad a mindennapi gyakorlásnak, valamint a szülők nyomon követhetik gyermekük hangszeres tudásának fejlődését, megismerhetik különböző korosztályok produkcióit. Ünnepi alkalmak ezek, legyen szó akár növendék vagy tanszaki hangversenyekről, akár valamilyen eseményhez kapcsolódó programról: Karácsony, Anyák napja, Zenei Világnap, megemlékezés stb. Iskolánk 70 főt befogadó díszterme kényelmes, méltó helyszínt biztosít ezeknek az alkalmaknak. A hangversenyteremhez kapcsolódik stúdiónk, melyben lehetőség nyílik az események magas színvonalú, minőségi hangi rögzítésére. Dísztermünk, stúdiónk kibérelhető, mivel alkalmasak bemutatók, konferenciák, előadások megtartására illetve professzionális hangfelvételek hanglemezek készítésére.

Színvonalas műsoraikkal növendékeink állandó szereplői városunk kulturális eseményinek.

Vizsgák

A tanév során kétszer (félévkor és év végén) adnak számot növendékeink tudásukról, fejlődésükről, amikor – félévkor – nyilvános vizsgahangverseny keretében (pl. Karácsonyhoz kapcsolódóan), és – tanévvégén – szűkebb körben, zártkörű vizsgán a tanszakon tanító tanárok előtt történik. A szolfézs és zeneirodalom tárgyakból a hangszeres vizsgákat megelőzően dolgozat, felelés formájában mérjük fel az adott időben megszerzett tudásukat, fejlődésüket.

Versenyek

Növendékeinknek- a hangszeres tanárok javaslatai alapján – lehetőségük van a magas szintű megmérettetésre is. A megyei, területi, regionális és országos versenyeken különböző tanszakokon, különböző kategóriákban próbálhatják ki tehetségüket, rátermettségüket, tudásukat. Iskolánk tanulóinak színvonalas felkészülését, a felkészítő tanárok lelkes munkáját dicsérik az eddig elért eredmények is.