bartok [kukac] papaitk [pont] hu
8500 Pápa, Korona utca 27.
+36 89 313-116

Koronavírus-járvány elleni intézkedés

Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozata alapján az alábbi intézkedést hozom:

 1. A Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolába (Pápa, Korona utca 27.) történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a portás (távolmaradása esetén a portaszolgálatra kijelölt személy)
  • a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covidigazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covidigazolvány,
  • a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korin. rendelet szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,
  • az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány – ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz — vagy
  • az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította

felmutatásával – ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.

 1. Az 1. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó foglalkoztatottra, a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre, az intézménnyel jogviszonyban álló gyermeke, tanulóra, továbbá arra a személyre, aki a köznevelési intézmény területén – a köznevelési intézmény ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel (a továbbiakban: esemény) összefüggésben – az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményei elhárítására irányul.
 2. A gyermeket, illetve a tanulót az iskolába kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül az iskola belső (portásfülkénél található) bejárati ajtajáig léphet be.
 3. Ez az intézkedés 2021. december 1-től visszavonásig érvényes.

 

Pápa, 2021. november 26.

Horváth Adrián intézményvezető