XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY

PÁPAI TERÜLETI VÁLOGATÓ

A területi válogató ideje: 2018. február 28.

A versenybizottság elnöke:

Kecskés Balázs

zongoraművész, művésztanár

A versenybizottság tagjai:

Megyimóreczné Schmidt Ildikó

zongoraművész, zenetanár

Várayné Szűts Katalin

zongoraművész, zenetanár

A verseny jegyzője:

Molnárné Nagy Gabriella

a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető-helyettese

Program:

8.00-tól Regisztráció
8.00-9.55 Próba: I-II-III. korcsoport
10.00 óra: Ünnepélyes megnyitó és sorsolás.

Köszöntőt mond Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ Igazgatója

10.30-11.30 I-II-III. korcsoport
11.30-12.00 Szünet (próba: IV. korcsoport)
12.00-12.30 IV. korcsoport
12.30-13.30 Ebédszünet (próba: V-VI-VII-VIII. korcsoport)
13.30-15.00 V-VI-VII-VIII. korcsoport
16.00 óra Eredményhirdetés, oklevelek, emléklapok, ajándékok átadása.

Köszöntőt mond dr. Áldozó Tamás Pápa Város Polgármestere

Kérjük, hogy a versenyközi szünetekben mindig csak a következő részben sorra kerülő versenyzők próbáljanak!

A rendező iskola gondoskodik:

  • lapozóról
  • zongoraszék beállítóról
  • elhangzó művek idejének méréséről

Résztvevő zeneiskolák:

Fejér megye:

Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Székesfehérvár)

Győr-Moson-Sopron megye:

Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola (Győr)

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola,

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Győr)

Komárom-Esztergom megye:

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola (Esztergom)

Vas megye:

Bartók Béla Zeneiskola (Szombathely)

Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola (Sárvár)

Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (Vasvár)

Veszprém megye:

Csermák Antal Zeneiskola, Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Veszprém)

Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola (Pápa)

Zala megye:

Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola (Zalaegerszeg)

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező és szabadon választott művei.

Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni.

Terület:

  • Győr-Moson-Sopron megye
  • Vas megye
  • Komárom-Esztergom megye
  • Fejér megye
  • Veszprém megye

Nevezés a területi válogatókra az intézménynél: 2018. január 31-éig.

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskolák honlapjáról letölthető 2018. január 15-étől, amit a területi válogatót rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.

Pápai Bartók Béla AMI

8500 Pápa, Korona utca 27.

A nevezési határidőt be kell tartani!

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján, egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok: Együttjáték, hangzás/szólamok közötti arányok, zenei megvalósítás, technikai felkészültség, előadói készségek

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 16.

Korcsoportokba sorolás

Az alapfokú művészeti iskolai évfolyamok szerint történik. A korcsoportonként meghatározottaktól eltérő osztályú versenyzőpárok esetén a magasabb osztály alapján kell korcsoportba sorolni a versenyzőket.

NÉGYKEZES ELŐADÁSOK

1. játékos 2. játékos
I. korcsoport: Ek 2.-1. osztály 1-2. osztály
II. korcsoport: 1-2. osztály 2-3. osztály
III. korcsoport: 2-3. osztály 3-5. osztály
IV. korcsoport: 3-5. osztály 4-6. osztály
V. korcsoport: 4-6. osztály 5- továbbképzősök
VI. korcsoport: továbbképzősök továbbképzősök
VII. korcsoport: tanár diák

KÉTZONGORÁS ELŐADÁSOK

VIII. korcsoport: évfolyami megkötés nélkül.

Különösen a továbbképzős növendékek esetén ajánlott a tanár-diák előadó páros!

Hat és nyolckezes művekkel nem lehet jelentkezni.

A nevezés feltétele:

Egy növendék csak két páros tagjaként nevezhető.

A verseny követelményei:

I-VI. korcsoportban két különböző stílusú mű vagy mű részlet (tétel), melyből az egyik korcsoportonként kötött, a másik ettől eltérő stílusban szabadon választható.

VII-VIII. korcsoport egy vagy több szabadon választható mű.

A megadott műsoridő túllépése nélkül az elhangzó művek, tételek száma lehet kettőnél több.

Eredetileg két kézre komponált mű négykezes átiratával, valamint versenyművek kétzongorás változatával nem lehet nevezni.

A program a maximális műsoridőt nem lépheti túl!

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

A verseny anyaga:

Kötelező és szabadon választott művek.

I-II. korcsoport:

Kötelező egy XX. vagy XXI. századi mű.

Egy szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 5 perc.

III-IV. korcsoport:

Kötelező egy klasszikus szerző műve.

Egy szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 6 perc.

V-VI. korcsoport:

Kötelező egy romantikus vagy impresszionista szerző műve.

Egy szabadon választott mű.

Műsoridő maximum 8 perc.

VII. korcsoport:

Nincs stílus megkötés.

Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek!

Műsoridő maximum 8 perc.

VIII. korcsoport:

Nincs stílus megkötés.

Egy vagy több szabadon választott mű. A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek!

Műsoridő maximum 8 perc.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs!

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 16.