Kedves Szülők, Kedves Gyermekek!

Zeneovis foglalkozásokat hirdetünk a Pápai Bartók Béla Zeneiskolában.

Szeretettel várjuk azokat az 5-6 éves gyerekeket, akik kedvet éreznek az énekhez, játékhoz, szívesen hallgatnak zenét, barátkozni szeretnének a hangszerekkel, esetleg később szeretnének zeneiskolába járni.

A zeneovi célja: játékos formában megszerettetni a gyerekekkel a zenét.

A foglalkozásokon népi játékokkal, énekekkel, versekkel, mondókákkal ismerkedünk meg. Ritmus- és más hangszerek segítségével fedezzük fel az egyenletes lüktetést, a dalok, versek ritmusát, megfigyeljük a hang tulajdonságait: a hangmagasságot, hangszínt, hangerősséget.

A foglalkozások alkalmával a gyermekek zenei képességeit (ritmusérzék, zenei hallás, éneklési készség, zenei kreativitás, zenei formaérzék, zenehallgatási készség stb.) fejlesztjük az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos formában a Kodály-módszer alapelveit követve, a Kovács-módszer (zenei munkaképesség gondozás) segítségével.

A zeneovis foglalkozás megfelelő létszámú jelentkező esetén indítható (legalább 6, legfeljebb 12 gyermek) és állandó résztvevőkkel zajlik.

A foglalkozások időpontja:

keddenként 16:45- 17:15-ig októbertől május végéig.

Helyszín:

Pápai Bartók Béla Zeneiskola Korona u 27.  104. terem

Részvételi díj:

10.000 Ft/ félév.

(Ez legalább 12 alkalmat jelent októbertől január végéig.)

 A részvételi díjat az első foglalkozáson előre kell befizetni.

Jelentkezni lehet Nagy Tiborné Kati néninél személyesen vagy telefonon: 06-30/501-5452 október 06-ig.

Az első foglalkozás időpontja:

2017. október 10. kedd 16:45-17:15

Kedves szülők!

Október 2-án iskolánkban

NEM LESZ TANÍTÁS!

A zene világnapja alkalmából tanulóink művészeti csoportjaink – jó idő esetén – a sétáló utcán tartanak koncertet 16 órától.

A fellépésre szívesen látjuk Önöket is!

 

Kedves Szülők!

Horváth Adrián

Horváth Adrián vagyok a zeneiskola újonnan kinevezett igazgatója. Köszöntöm Önöket és kívánom, hogy gyermekeik sok-sok élménnyel gazdagodjanak iskolánkban. Ezúton szeretném megköszönni elődömnek, Hetyei Józsefnek és helyettesének, Nagy Tibornak azt az áldozatos munkát, amivel lehetővé tették a pápaiaknak, hogy ilyen magas színvonalon tanulhassanak zenét intézményes keretek között.

KÖSZÖNÖM!

Holnap (pénteken) iskolánkban is elindul a tanév. A zeneiskolában – jellegénél fogva – nincs évnyitó, ezért az órabeosztás keretében találkoznak először a diákok tanáraikkal. Kollégáim mindent megtesznek annak érdekében, hogy megtalálják a legoptimálisabb órabeosztást, de ehhez az Önök türelme és segítőkészsége is kell.

Bármilyen észrevételük, panaszuk van nyugodtan forduljanak hozzám, ha pedig elégedettek velünk kérem osszák meg közelebbi és távolabbi ismerőseikkel is.

Élményekben gazdag új tanévet kívánok mindenkinek!

Horváth Adrián