Tisztelt Szülők, Diákok!

A tehetség azonosítása, felismerése a legkritikusabb pontja a tehetséggondozó tevékenységnek. Specifikus területünkön a tehetség felismeréséhez a legtöbb kapaszkodót a szaktanár és a gyermek közös tevékenysége adja. Véleményünk szerint annál megbízhatóbb az azonosítás, minél több forrásból szerzünk információt a gyermek képességeiről. Fontosnak tartjuk a „szunnyadó tehetségek” felismerését is. A tehetség gyakran „rejtőzködik”, ezért nehéz felismerni.

A tehetség és a teljesítmény két különböző dolog, ismerünk sok alulteljesítő tehetséges gyereket. Célunk, hogy egy jó képességű, jó adottságokkal rendelkező gyermek se vesszen el a zenei tanulmányai során.

Pedagógusaink egyre nagyobb felelőssége a személyes motiváció kialakítása azoknál a tanulóknál, akik szeretnének fejlődni választott tárgyukban, hajlandók tenni ennek érdekében, zenei tevékenységüket más szabadon választott programjaik elé tudják rendelni.

A szülők felelőssége annyi, hogy figyelemmel kövessék gyermekük fejlődését (ez nem azt jelenti, hogy a gyerekkel gyakorolni kell, persze lehet) esetleges változásokról – betegség, iskolai nehézségek, örömök, családi változások, más területeken elért eredmények stb. – tájékoztassák a tanárt, hiszen ezek egyrészt a teljesítményre meghatározó tényezők, másrészt a tanár is tudja az ő óráján történt változások miértjét, ami nagyban megkönnyíti munkáját.

Mit is takar valójában, mi a tartalma a Pápai Bartók Béla AMI-ban a Tehetségprogram első 4 szakaszának?

Tehetségprogramunkba a beválogatott, vagy jelentkező gyerekeket egy belső iskolai, kifejezetten erre a programra kifejlesztett mérőrendszerben is nyilvántartjuk a kötelező iskolai nyomtatványok mellett. Ebben a nyilvántartásban a következő adatokat rögzítjük:

a tervezett rész az adott időszakasz elején kerül tervezésre/a szakasz végén a sikeresen elvégzett célok kerülnek rögzítésre.

Megtartandó/megtartott foglalkozások száma, ideje (alkalom/perc) hivatalos tanórán kívül is
Hangversenyen való szereplés száma
Versenyen való részvétel időpontja, verseny megnevezése
Fejlesztendő terület szöveges meghatározása (ritmus, hangszín, technika, intonáció, zenei memória, lapról olvasás, improvizáció, zenei stíluselemek stb.)
Pedagógiai célkitűzés (módszertan, megtanulandó mű, versenyre felkészítés, felkészítési periódus beosztása stb.)
Szülőkkel való kapcsolattartás ideje, formája
Időszakaszra tervezett/megvalósult motiváció (dicséret, osztályozás, versenyhelyezés, szereplési lehetőség stb.)

A második félév, a program időtartamát tekintve négy periódusra van osztva. Ezek a következők:

I. szakasz 2014. január 20. – február 22.

II. szakasz 2014. február 24. – március 29.

III. szakasz 2014. március 31. – május 02.

IV. szakasz 2014. május 05. – június 06.

Elöljáróban azzal kezdem, hogy a programba kétféle módon lehet bekerülni, egyrészt a szaktanár ajánlásával, másrészt a szülő írásbeli kérvényével. A bekerült gyermek szülője/gondviselője írásban nyilatkozik gyermeke, a programban való részvételének feltételeiről. A programba bekerült gyerekek nincsenek megkülönböztetve bekerülésük módja szerint. Ezzel kívánjuk biztosítani az egyenlő hozzáférés esélyegyenlőségét, hiszen véleményünk szerint minden hozzánk járó diák TEHETSÉGES!

Az azonosítás és a beválogatás mechanizmusában most, a program induló szakaszában a következőképpen határoztunk:

első körben a szaktanárok választották ki növendékeik közül a programba kerülőket.

Szempontjaik a következők voltak:

 • megfigyelés
 • életkorhoz viszonyított teljesítmény
 • tanterv követelményeihez viszonyított teljesítmény
 • kiemelkedő alapadottságok
 • eddigi teljesítmény
 • motiváltság, eltökéltség, szorgalom, kitartás
 • zenei alapadottságok (ritmuskészség, tiszta éneklés-intonációs készség stb.)
 • figyelem, megosztott figyelem, memória képességek
 • szereplési képességek – „lámpaláz”, terhelhetőség, stressztűrés, kudarctűrés
 • kötelező iskolájában teljesítmény (nem ronthat le ott)
 • van-e önálló véleménye, elképzelése
 • szülői hozzáállás
 • képes lehet-e a kötelező félévenkénti egy szereplés helyett 5-10 hangversenyen, szereplésen részt venni a felkészülési idővel együtt.

A programba, jelentkezés útján, olyan diákokat várunk, akik úgy érzik, hogy képesek erre a többletmunkára, hajlandók energiájukat belefektetni zenei tanulmányaikba, hosszú távú elképzeléseik-céljaik vannak a zenéléssel és igyekeznek azt a többi programjuk elé helyezni. Egyéni jelentkezéseiket a szaktanárnál jelezzék.

A Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Nevelőtestülete nevében tisztelettel: Hetyei József igazgató

Pápa, 2014. január 20.